מכשירי שמיעה מקופות החולים

תוכן עניינים

רכישת מכשירי שמיעה בהשתתפות של קופות החולים כל אדם במדינת ישראל, המבוטח באחת מקופות החולים, שאובחן כלקוי שמיעה ברמה מסוימת, זכאי להשתתפות הקופה בה הוא מבוטח, ברכישת מכשיר שמיעה, בכפוף לתהליך אישור הגורמים הרפואיים המתאימים, המוכרים על ידי הקופה. בנוסף, קיימים קריטריונים של גילאים מסוימים לקבלת מכשירי שמיעה ואביזרי שמיעה.

מימוש הזכאות לקבלת מכשיר שמיעה

זהו מוצר ייחודי הכרוך בהתאמה אישית מיוחדת, המתבצעת במסגרת הליך שיקום השמיעה. מבוטח קופת חולים, שבכוונתו להפעיל את הזכאות לקבלת המכשיר, צריך להתחיל בבדיקה של רופא אף-אוזן-גרון, ובהתאם לתוצאות הבדיקה הוא פונה אל אחד ממכוני השמיעה בבעלות הקופה לביצוע בדיקת שמיעה וקבלת אישור הקופה לזכאות למכשיר שמיעה המסופק על ידי ספק מורשה.

אישור קבלת מכשיר השמיעה, המונפק על ידי קלינאית התקשורת של קופת החולים, בהתבסס על תוצאות הבדיקה, מוגדר בחוזה משרד הבריאות בנספח ב', וכולל פירוט מאפייני המכשיר. במידה והמכשיר התגלה כלא מתאים, והמבוטח מעוניין לקבל מכשיר שמיעה אחר, הוא יכול לקבל את המכשיר בהתאם למגבלות סל הבריאות המפורטות בחוזר משרד הבריאות.

עם הנפקת אישור הזכאות לקבלת מכשיר השמיעה מקופת החולים, ורשימת הסניפים המורשים מטעם הקופה לאספקת המכשיר, יקבל המבוטח את סכום ההשתתפות העצמית בו עליו לשאת עבור המכשיר בקטגוריה שאושרה. אישורי קופת החולים בתהליך זה, החל מהפנייה אל רופא אף-אוזן-גרון, ועד תוצאות בדיקת השמיעה והאישור לקבלת המכשיר, מוגבלים לתקופה של חצי שנה.

אופן קבלת מכשיר השמיעה

מבוטח קופת החולים פונה אל אחד מהסניפים המורשים ברשימה, כשהוא מצויד במסמכי הפניית רופא אף-אוזן גרון, תוצאות בדיקת השמיעה, והאישור לקבלת המכשיר. הסניף המורשה מתאים למבוטח את המכשיר, וניתן לקבלו לתקופת ניסיון של חודש, ללא תשלום, במהלכו זכאי המבוטח לפנות אל הספק לצורך קבלת הסברים נוספים לגבי אופן השימוש במכשיר, וביצוע ההתאמות הנדרשות.מכשירי שמיעה מקופות החולים

במידה ובתום תקופת הניסיון נמצא כי המכשיר אינו מתאים, המבוטח רשאי להחזירו. קופת החולים היא הקובעת את גובה סכום ההשתתפות העצמית, והתשלום מבוצע באופן ישיר מול הסניף המורשה, בהתאם לסוג המכשיר שאושר.

הקריטריונים לקבלת מכשירי שמיעה דרך קופות החולים

המוסד לביטוח לאומי מעניק השתתפות בסך של כ-850 ₪ על מכשיר שמיעה בין הגילאים 18-64. לאחר גיל זה, מעניק המוסד השתתפות בסך של כשלושת אלפים ₪ כחלק מסל הבריאות. כלומר, מבוטח קופת חולים, שעבר בדיקה במכון שמיעה, שלאחריה נקבעה המלצה לקבלת מכשיר שמיעה בהשתתפות הקופה, יקבל השתתפות בסכום שייקבע בהתאם לסוג הביטוח בו הוא מחזיק, כולל השתתפות של מכוני השמיעה.

מבוטחי קופות החולים המחזיקים בביטוחים משלימים, בנוסף לקבלת השתתפות מהביטוח הלאומי, יכולים לכסות את עלות המכשיר בגובה של מחצית עד שלושת רבעים מהסכום.

תנאי ההשתתפות בהם נוקטת כל קופת חולים

התנאים לקבלת מכשיר שמיעה בהשתתפות קופת החולים, משתנים בין הקופות בהתאם לנהלים של כל קופה, וסוגי הביטוחים בהם מחזיק כל מבוטח. קבלת ההשתתפות בעלות המכשיר מותנית באישור רופא אף-אוזן-גרון, וביקור באחד ממכוני השמיעה המאושרים והמורשים.

קבלת מכשירי שמיעה בקופת חולים כללית

מבוטחי הקופה, בגילאי 65 ומעלה, הסובלים מלקויות שמיעה, זכאים לקבלת מכשיר שמיעה אחת לשלוש שנים, במסגרת סל בריאות מורחב, הכולל השתתפות בסך של 3,249 ₪ לכל אוזן. בין הגילאים 18-64 זכאים מבוטחי הקופה לקבלת מכשירי שמיעה אחת לשלוש שנים במסגרת סל בריאות, בסך של 953 ₪ לכל אוזן.

בנוסף, זכאים כל מבוטחי הקופה, המחזיקים בביטוח מושלם, בגילאי 18 ומעלה, להשתתפות בסך 1,075 ₪ לכל אוזן מידי שנה.

קבלת מכשירי שמיעה בקופת חולים מכבי

הקופה מכסה השתתפות בגובה של שלושת אלפים ₪ בביטוח רגיל, ומבוטחים המחזיקים ב'מכבי כסף' או 'זהב', זכאים לקבלת תוספת השתתפות של שליש מעלות המכשיר.

קבלת מכשירי שמיעה בקופת חולים לאומית

הקופה משתתפת במתן הנחה בגובה של עד שלושים אחוזים ממחיר מכשיר השמיעה, בהתאם לסוג המכשיר, וותק החברה, וסוג הביטוח בו מחזיק המבוטח. קבלת המכשיר מותנית בקבלת קוד מכשיר שמיעה המסופק על ידי 'אודיוקליניקה נטלי'. את הקוד ניתן לקבל בקופת החולים, לאחר מילוי טופס 17.

קבלת מכשירי שמיעה בקופת חולים מאוחדת

מבוטחים בגילאי 65 ומעלה, המחזיקים בביטוח בריאות רגיל, זכאים לקבלת השתתפות בעלות מכשיר השמיעה, בסכום של שלושת אלפים שקלים. מבוטחים המחזיקים בביטוח 'עדיף' זכאים לקבלת החזר של מחצית מסכום המכשיר, בגובה של עד 2,270 ₪.

הקריטריונים לקבלת מכשיר שמיעה מקופות חוליםפגיעה בשמיעה, בין אם כתוצאה מגיל מבוגר ובין אם כתוצאה ממחלה או מחשיפה לרעש נחשבת לאחד הליקויים הנפוצים ביותר. רופאים מספרים שקרוב לעשרה אחוזים מהאוכלוסייה סובלים ממצב של שמיעה חלקית. הגם שישנה שונות רבה בין אנשים שונים מבחינת המוגבלות בשמיעה, אחד הפתרונות הטובים ביותר על מנת לשפר את המצב הוא פשוט – מכשיר שמיעה.

למרות שמכשירי השמיעה אינם אביזר רפואי חדש, אין ספק שבשנים האחרונות חלו התפתחויות מרשימות בתחום זה. ההתפתחויות הללו מאפשרות לכבדי שמיעה לשפר מאוד את יכולת התפקוד שלהם אולם במקביל, מדובר על אביזרים שרכישתם כרוכה בעלות כספית ניכרת. למרבה המזל, למי שעומד בקריטריונים שונים ישנה אפשרות לקבל מכשירי שמיעה בעלויות מופחתות ומסובסדות ולעיתים אפילו ללא עלות כלל.

שינוי בסל הבריאות

פגיעה בשמיעה איננה אך ורק תופעה שמלווה מצבים של חולי או חבלה. לא תמיד ישנה אפילו חשיפה מיוחדת לרעש שניתן להצביע עליה בתור המקור לבעיה. בשל סיבות שונות עשויים בני הגיל השלישי לסבול מפגיעה בשמיעה שהולכת ונעשית נפוצה יותר עם העלייה בגיל. משום כך ומשום שמדובר על תופעה רחבה למדי בגיל המבוגר, הוחלט לפני שנים מספר לרענן את סל הבריאות ולכלול בו גם מכשירי שמיעה למבוגרים.

על פי התקנות של משרד הבריאות משנת 2011 ואילך מועבר תקציב מיוחד לצורך רכישת מכשירי שמיעה לאנשים שגילם מעל 65 שנה. מכיוון שבעיות שמיעה הן מגוונות מאוד באופיין, תהליך קבלת המכשיר צריך לכלול אבחון מקצוע וקריטריונים רפואיים.

על מנת להבטיח הליך מסודר, נקבע שכל קופת חולים תהיה אחראית על מבוטחיה גם בעניין זה. על כל קופה לדאוג לקיומם של מכשירים שיספקו מענה מתאים לכל סוגי המבוטחים. לצורך כך, קיימים מכשירים בסיסיים לבעלי ליקוי קל, מכשירי ביניים לבעלי ליקוי חמור יותר וכן מכשירים שנועדו לבעלי ליקוי משמעותי יותר. המכשירים מהסוג האחרון מכילים לפחות 6 ערוצים, מערכת כיוונון אדפטיבית ויכולת להפחתת פידבק.

הנחיות סל הבריאות קובעות שכל מי שאובחן כבעל לקות שמיעה וגילו מעל 65 שנים יוכל לקבל מכשיר בסיסי ללא תשלום, ובמידה ויזדקק למכשיר אחר ישלם את מחירו בניכוי הזכאות למימון שנעה בסביבות 6000 ₪ לזוג מכשירים.

תהליך קבלת אישור למכשיר שמיעה

על מנת לקבל אישור לקבלת מכשיר יש לעבור תהליך רפואי ואבחוני שכולל:

  • בדיקת רופא אף אוזן גרון, לרבות בדיקה אוטוסקופית והפניה לבדיקת שמיעה. במהלך הבדיקות יש לברר שאין מניעה לשימוש במכשיר.
  • בדיקה במכון שמיעה, לצורך פגישה נוספת עם הרופא לניתוח התוצאות.
  • קבלת ייעוץ בנוגע לאפשרויות ולמכשירי שמיעה שונים. הייעוץ חייב להיות מקיף ואיכותי ובמהלכו יוחלט מהו מכשיר האופטימלי לכל אוזן.

יש לציין שקופות חולים שונות עשויות לפעול באופן שונה – חלקן יכולות להציע החזר עבור רכישה פרטית וחלקן יכולות להגיע להסדר עם מכונים מסוימים. לכן, יש להתעדכן בנוהל המלא בקופת החולים. יש לומר שקבלת מכשיר בסיסי ללא עלות או סבסוד מכשיר משוכלל יותר תיעשה באותו הליך אחת לשלוש שנים.

חשוב לדעת

מלבד האפשרות לקבל סיוע ברכישת מכשיר שמיעה איכותי למבוגרים, ישנן זכויות נוספות שכדאי להכיר:

  • ראשית, כדאי לבדוק עם קופת החולים מהן הזכויות עבור המבוטחים שרכשו ביטוחים משלימים. לרוב, מבוטחים אלה זכאים להנחות נוספות כגון הפחתת השתתפות עצמית.
  • גם ילדים מתחת לגיל 18 זכאים לקבלת סבסוד בהתאם לחוות דעת של קלינאי תקשורת. במקרה זה יש להצטייד בחוות הדעת ובאישור מרופא ולהעביר בקשה ללשכת הבריאות.
  • גם עבור מי שאיננו קטין וגילו נמוך מ-65 יש אפשרות לקבל סיוע מקופת החולים, אך הסבסוד שונה מזה המיועד לקשישים ובדרך כלל נמוך יותר.
צרו איתנו קשר
ד"ר סימה יום-טוב
ד"ר סימה יום-טוב

מייסדת המרכז למכשירי שמיעה בישראל, עם ניסיון עשיר מאד רפואת השמיעה ושיפור אורח חיים של כבדי שמיעה. מרצה בכנסים בתחום, מנהלת השתלמויות ופורומים מקצועיים במטרה להעשיר ולשפר את התחום.

התקשרו עכשיו!
לייעוץ ופתרונות שמיעה